به گزارش نامه نیوز، وزیر دفاع در این جلسه با اشاره به دشمنی‌های آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که خصومت دشمنان در اظهارات بعضی مقامات کشورهای متجاوز آشکار است به همین دلیل باید بر تقویت بنیه دفاعی تاکید شود.

بازگشت